fbpx
Straty są ogromne, bo choroba wkradła się do gospodarstwa, w którym znajdowało się prawie 16 tysięcy świń. Jest to pierwsze w 2021 roku ognisko ASF w Polsce.
Od 11 marca 2021 r. rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały na skutek ASF bądź klęsk żywiołowych, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali stada na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF).
Od czwartku 11 marca br. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, będą mogli złożyć w ARiMR wniosek o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.
Chiny jeszcze przez co najmniej kolejne kilka kwartałów będą gromadzić zapasy surowców paszowych, twierdzą amerykańscy eksperci. Wzmożone zakupy przez Pekin wynikają z zaawansowanych działań zmierzających do odbudowy stad świń utraconych w wyniku walki z ASF.
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014–2020 został wydłużony do 29 marca 2021 r.
Sytuacja na rynku wieprzowiny jest tragiczna. W obecnych warunkach ekonomicznych pomoc producentom trzody jest niezbędna do utrzymania gospodarstw.
Wracają polowania zbiorowe. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie nowelizację projektu rozporządzenia rządu dotyczące realizacji zadań nakierowanych na walkę Afrykańskim Pomorem Świń.
W związku z przypadkami ASF, Ukraina rozszerzyła restrykcje importowe o województwo zachodniopomorskie – poinformował Główny Lekarz Weterynarii. Obecnie zakazem eksportu na Ukrainę z powodu ASF objętych jest 9 województw. 
Prace związane z ogrodzeniem mającym chronić przed rozprzestrzenaniem się ASF w nadleśnictwach Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski zostały ukończone.