FarmNet OkiemRolnika Screening OK

 

22.5°C

partnerzy:

reklama
Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego można składać do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – informuje PIORIN.
Od 2 maja do 12 czerwca 2019 roku właściciele lasów mogą składać wnioski o uzyskanie pomocy z PROW 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.
W dniach od 31 maja do 29 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014-2020. Kto może ubiegać się o przyznanie środków?
Jeszcze tylko do 25 lutego 2019 r. można złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operację „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Od 12 lutego br. można składać wnioski na inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach Priorytetu 2 + Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej i opartej na wiedzy. Nabór wniosków potrwa do 25.02.2019 roku.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Ma ono dotyczyć również osób pobierających rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 3 grudnia przekazuje na konta rolników pozostałą część płatności do dopłat bezpośrednich do których do 30 listopada wypłacała zaliczki.
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW).
Limit pomocy de minimis w rolnictwie został wyczerpany. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do resortu rolnictwa o wyjaśnienia, jaki wpływ to przekroczenie będzie miało na finanse rolników. Samorząd rolniczy chce również podjęcia prac nad zwiększeniem tej kwoty.
Pieniądze z PROW na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią - ruszył nabór wniosków o taką pomoc W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące  gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama reklama

RSS Module