0.3°C

Jeszcze tylko do 25 lutego 2019 r. można złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operację „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Od 12 lutego br. można składać wnioski na inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach Priorytetu 2 + Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej i opartej na wiedzy. Nabór wniosków potrwa do 25.02.2019 roku.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Ma ono dotyczyć również osób pobierających rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 3 grudnia przekazuje na konta rolników pozostałą część płatności do dopłat bezpośrednich do których do 30 listopada wypłacała zaliczki.
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW).
Limit pomocy de minimis w rolnictwie został wyczerpany. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do resortu rolnictwa o wyjaśnienia, jaki wpływ to przekroczenie będzie miało na finanse rolników. Samorząd rolniczy chce również podjęcia prac nad zwiększeniem tej kwoty.
Pieniądze z PROW na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią - ruszył nabór wniosków o taką pomoc W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące  gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią.
Dziś upływa ostatni dzień na złożenie w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci, którzy są wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2018/2019 mają obowiązek złożyć informację dotyczącą szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego mających być wykorzystanych do wyrobu wina.
Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich ruszyły 16 października. W ciągu dwóch dni na konta 150 tys. rolników trafiło ponad 350 mln zł. W pierwszej kolejności płatności są przekazywane gospodarzom, którzy ponieśli straty spowodowane suszą czy ASF.
ARiMR przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc na „Tworzenie grup i organizacji producentów”. Nabór wniosków potrwa od 15 listopada do 21 grudnia. Kto może starać się o wsparcie?

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama