3.3°C

Jednym z popularniejszych drzew sadzonych do wykorzystania gospodarczego jest Paulownia odmiany oxytree, czyli tzw. drzewo tlenowe, które w Polsce jest dostępne w formie korzeniowej (część systemu korzeniowego rośliny po 1 okresie wzrostu).
Paweł Młochowski z woj. Łódzkiego prowadzi gospodarstwo sadownicze od 12 lat. Obecnie ogólna powierzchnia sadów wynosi 13 ha, w tym 9 ha zajmują jabłonie.
Przełom lutego i marca jest idealną porą na wiosenne podcięcie drzew i krzewów. Zabieg ten bowiem należy wykonać zanim w tkankach roślin zaczną płynąć soki.
Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym.
Od 1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. z 2016 r. poz. 2249), wprowadzająca istotne zmiany w zezwoleniach na usuwanie drzew i krzewów.
29 sierpnia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.08.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1354) w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów, zmieniając poprzednie z 13 października 2004 r.
Oxytree (Paulownia Clon In Vitro 112) czyli drzewo tlenowe to w Polsce wciąż jeszcze nowość. W Europie od kilku lat z powodzeniem uprawiane są na Węgrzech, w Rumunii i Czechach.
Prawie nie ma już dachów krytych strzechą, ubywa wysokich drzew – naturalnych miejsc gniazdowania bocianów białych w Polsce. Ptaki coraz częściej wybierają więc niezbyt bezpieczną lokalizację – słupy energetyczne.
reklama

RSS Module