fbpx
O dwóch nowych ogniskach wirusa grypy ptaków poinformował Główny Lekarz Weterynarii na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 1 i 2 grudnia 2022 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Ze względu na ochronę prawną niektórych ptaków, rolnicy ponoszą straty w wyniku wyrządzonych przez nie szkód. Straty są dotkliwe, a problem ma coraz większą skalę ze względu na stale rosnącą populację ptaków.
Ustawa określa ramy prawne dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie. Akt ten uzupełnia przepisy unijne zawarte w rozporządzeniu w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.
Za szkody wyrządzone w uprawach przez dzikie ptactwo rolnik nie może otrzymać ustawowego odszkodowania ze Skarbu Państwa. I w tym temacie nic się zmieni. Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, udowodnienie i oszacowanie takich szkód jest bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe.
Dzikie ptactwo będące pod ochroną stanowi coraz poważniejszy problem w kwestii wyrządzania strat w uprawach polowych i stawach hodowlanych. Jednak resort środowiska obecnie nie przewiduje zmiany przepisów w zakresie listy gatunków ptaków objętych ochroną. Oznacza to, że rolnicy za szkody wyrządzone w swoich uprawach i stawach hodowlanych przez te ptaki nie będą mogli liczyć na odszkodowanie.
Choroba została potwierdzona u padłego jastrzębia w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie. Jest to pierwsze potwierdzone wystąpienie ptasiej grypy u dzikich ptaków w 2020 roku na terytorium Polski.