fbpx
O zmniejszeniu kwoty miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych poinformowała 30 sierpnia 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
O rozpoczęciu przygotowań do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Obniżona z 17% na 12% stawka podatkowa dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł - to najważniejsze zmiany w ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych. Zmiany obowiązują od 1 lipca 2022 roku.
Zmiany w zasadach wypłacania rolniczych emerytur zostały dziś zaprezentowane przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik.
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała na spotkaniu w Klubie Seniora w Świerczach (województwo mazowieckie, powiat pułtuski), że wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, również dla rolników.
Kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych zmieniły się 1 grudnia 2021 roku – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Każdy rolnik, który posiada własną ziemię i prowadzi działalność gospodarczą, musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, dokładnie tak samo, jak każdy mieszkaniec miasta, który posiada własną firmę, a także wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Od 1 września 2021 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
W razie zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych z ZUS oraz z KRUS, do wypłaty przysługuje jedno wybrane świadczenie – informuje resort rolnictwa. Wyjątek od tej zasady obecnie dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
Od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.