fbpx
O rozpoczęciu przygotowań do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała na spotkaniu w Klubie Seniora w Świerczach (województwo mazowieckie, powiat pułtuski), że wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, również dla rolników.
O zmianie dotyczącej kwoty miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych wchodzącej w życie 1 marca 2022 roku poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Każdy rolnik, który posiada własną ziemię i prowadzi działalność gospodarczą, musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, dokładnie tak samo, jak każdy mieszkaniec miasta, który posiada własną firmę, a także wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
W związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 28 lutego 2021 r.
Od 1 marca 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta i rencistę.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2336) składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury w systemie powszechnym.
Czy okres służby wojskowej będzie wliczał się do emerytury rolniczej? Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w oparciu o propozycję złożoną przez Izbę Rolniczą Województwa Mazowieckiego zawnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie zmiany przepisów.