fbpx
Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier oraz szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej zaprezentowali kluczowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Z dokumentu Głównego Urzędu Statystycznego zatytułowanego „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2022” wynika, że przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w pierwszym półroczu wyniosła 2 815,01 złotych brutto, co oznacza, że była o 8,5 proc. wyższa niż przed rokiem.
Zmiany w zasadach wypłacania rolniczych emerytur zostały dziś zaprezentowane przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik.
Rolnicy są obecnie jedyną grupą społeczno-zawodowa w Polsce, mającą własny, odrębny od powszechnego, system ubezpieczenia społecznego, który realizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933). Pozostałe grupy społeczno-zawodowe podlegają pod powszechny system ubezpieczeń społecznych realizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Możliwość kontynuowania prowadzenia działalności rolniczej – nawet po przejściu na emeryturę i to przy świadczeniu emerytalnym w pełnej wysokości – to rozwiązanie, które jest coraz bliżej wprowadzenia w życie, po tym jak 20 kwietnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ze zmianami postulowanymi wcześniej przez organizacje rolnicze i samych rolników.
Główny Urząd Statystyczny podał informacje na temat średniej wysokości świadczeń emerytalnych, zarówno tych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Dużym zainteresowaniem obecnie cieszy się temat emerytur stażowych, który dotyczy wypłacania świadczeń osobom kończącym działalność zawodową. Nad projektem obecnie trwają prace w Sejmie, a sama jego treść budzi sporo kontrowersji. Jeżeli zastanawiasz się, od kiedy emerytury stażowe wejdą w życie, a także jakie zapisy znajdą się w ustawie, wyjaśniamy szczegółowo wszystkie kwestie.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kwietniowymi terminami płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, tak jak w ubiegłych latach, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”.
Wskaźnik waloryzacj rolniczej emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi o 7% (tyle wynosi w 2022 roku).