14.9°C

W Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju trwają prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczącą możliwości prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej, tworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom oraz dającą większą swobodę inwestycyjną w granicach ram określonych przez gminę – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.
Własna instalacja fotowoltaiczna o mocy 200 kilowatów (4×50 kilowatów) to nowa inwestycja Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach. W minioną sobotę odbyło się spotkanie inaugurujące działanie tej nowej inwestycji.
Obecnie przepisy w zakresie budowy farm fotowoltaicznych, uniemożliwiają takie inwestycje na gruntach klasy IV, V i VI. Argumentem za zaproponowaną zmianą przepisów jest możliwość okresowego wypasu owiec na terenie farm fotowoltaicznych.
Podpisanie trójstronnego listu intencyjnego pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa rozpoczyna współpracę, której efektem ma być budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych. Inicjatywa ta ma przyczynić się do wzrostu udziału OZE w krajowym miksie energetycznym oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odwiedził Gospodarstwo Rolne BIOGAZ T. Z. zajmujące się odnawialnymi źródłami energii. Ta rozwijająca się firma położona w okolicach Człuchowa w województwie pomorskim do produkcji wykorzystuje substraty pochodzenia rolniczego i biodegradowalne odpady.
Ustawa dotycząca promowania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji.
A te są bardzo duże – jak wskazywali eksperci, zaproszeni przez firmę Bayer do wzięcia udziału w debacie. Przed jakimi wyzwaniami staniemy już w niedalekiej przyszłości. Do udziału w debacie została zaproszona redakcja portalu rolniczego Okiem Rolnika.
To trudny moment dla sadowników. Ceny są na zatrważająco niskim poziomie, zakłady zapowiadają, że przestaną kupować jabłka.
Pod koniec 2017 roku w Polsce działało 95 biogazowni rolniczych o całkowitej mocy elektrycznej zainstalowanej 101,09 MW.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module