fbpx
Wśród różnych typów gleby na szczególną uwagę zasługuje podłoże gliniaste. Jest to gleba wyróżniająca się dużą zwięzłością oraz zawartością wielu składników mineralnych. Jednocześnie wymaga odpowiedniego podejścia, ponieważ jest ciężka i nie przepuszcza powietrza, zatrzymuje też duże ilości wody. Uprawy roślin na takiej glebie wymagają dużej staranności i odpowiedniego przygotowania gruntu.