8.4°C

partnerzy:

reklama
Zmiany w obrocie ziemią rolną zahamowały tempo wzrostu cen ziemi rolnej i spowodowały zmniejszenie liczby transakcji sprzedaży oraz obniżenie wysokości czynszu dzierżawnego gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - wynika z ustaleń NIK.
- Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w programie, dzięki któremu polskie rodziny będą mogły zdobyć mieszkanie na niespotykanych dotąd, tak korzystnych warunkach – mówił podczas spotkania prasowego z dziennikarzami dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta.
Od nowego roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami gruntów, na których znajdują się ich nieruchomości – zapowiada wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.
Od 1 maja 2016 roku obowiązują nowe zasady zakupu ziemi rolnej, z definicji miały one nie stwarzać nowych utrudnień w nabywaniu gruntów przez rolników.
Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że powinien istnieć prawny obowiązek utrzymywania niezagospodarowanych działek rolnych w dobrej kulturze rolnej.
Dzierżawa ziemi i gruntów rolnych Dzierżawa to najczęściej wybierana forma udostępniania gruntu rolnego innym osobom do użytkowania. Umowa dzierżawy zawierana jest pomiędzy obiema stronami na podstawie warunków i ustaleń, jakich dokonały one w zakresie terminu zawarcia umowy, płatności za użytkowanie gruntu, jak i wielu innych. Rozwiązanie to jest szansą dla wielu rolników, na swobodne korzystanie z ziemi, a tym samym posiadanie źródła zarobku.
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne, która zmienia między innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami.
Polskie rolnictwo w dalszym ciągu charakteryzuje się dużą ilością gruntów, które są nadmiernie rozproszone.
W Polsce istnieje wiele gospodarstw rolnych, których użytkowane grunty są bardzo mocno rozproszone.
Ministerstwo Rolictwa i Rozwoju Wsi, po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, przygotowało propozycje zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących przepisów oraz nowych regulacji.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama
reklama

RSS Module