18.4°C

partnerzy:

reklama
26 czerwca 2019 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. Izba Notarialna w Poznaniu sygnalizuje nowe regulacje ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowe przepisy o nabywaniu ziemi rolnej wprowadzają konkretne zmiany. 
27 maja 2019 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. W szczególności, zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań mających na celu złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.
Zmiany w obrocie ziemią rolną zahamowały tempo wzrostu cen ziemi rolnej i spowodowały zmniejszenie liczby transakcji sprzedaży oraz obniżenie wysokości czynszu dzierżawnego gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - wynika z ustaleń NIK.
- Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w programie, dzięki któremu polskie rodziny będą mogły zdobyć mieszkanie na niespotykanych dotąd, tak korzystnych warunkach – mówił podczas spotkania prasowego z dziennikarzami dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta.
Od nowego roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami gruntów, na których znajdują się ich nieruchomości – zapowiada wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.
Od 1 maja 2016 roku obowiązują nowe zasady zakupu ziemi rolnej, z definicji miały one nie stwarzać nowych utrudnień w nabywaniu gruntów przez rolników.
Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że powinien istnieć prawny obowiązek utrzymywania niezagospodarowanych działek rolnych w dobrej kulturze rolnej.
Dzierżawa ziemi i gruntów rolnych Dzierżawa to najczęściej wybierana forma udostępniania gruntu rolnego innym osobom do użytkowania. Umowa dzierżawy zawierana jest pomiędzy obiema stronami na podstawie warunków i ustaleń, jakich dokonały one w zakresie terminu zawarcia umowy, płatności za użytkowanie gruntu, jak i wielu innych. Rozwiązanie to jest szansą dla wielu rolników, na swobodne korzystanie z ziemi, a tym samym posiadanie źródła zarobku.
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne, która zmienia między innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami.
Polskie rolnictwo w dalszym ciągu charakteryzuje się dużą ilością gruntów, które są nadmiernie rozproszone.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama

RSS Module