fbpx
Polskie nawozy wyprodukowane przez Grupę Azoty S.A. są trudno dostępne na rynku, a ich cena drastycznie wzrosła. Czy jest szansa na zapewnienie odpowiedniej ilości nawozów dla polskich rolników oraz złagodzenie drastycznego wzrostu ich cen? Głos w tej sprawie zabrał prezes zarządu Grupy Azoty Tomasz Hinc.
W III kwartale 2020 roku Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2 416 mln zł, czyli o 148 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 250 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 10,4%, czyli niższym odpowiednio o 82 mln zł i 2,6 p.p. r/r. To kolejny kwartał, w którym wyraźnie widać pozytywny wpływ dywersyfikacji biznesu na wyniki finansowe Grupy Azoty.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 grudnia br. Pana Tomasza Hinca na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
Grupa Azoty odnotowała w 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 11,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł r/r), wynik EBITDA w wysokości 1,4 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 12,6% (wzrost o 4,9 p.p. r/r). Był to rok rekordowy w historii Grupy pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz kontynuowania kluczowych projektów inwestycyjnych - czytamy w komunikacie prasowym spółki.
Wchodząca w skład Grupy Azoty spółka Agrochem Puławy i Green Lab - spółka zależna od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisały Porozumienie w sprawie współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy ze Szczecina podkarpackiego przedsiębiorcy oraz dwóch pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

RSS Prawo i Finanse