SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Rolnicy, którzy złożyli do 15 czerwca wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 otrzymają należne płatności w pełnej wysokości.
Ministrowie rolnictwa Państw Europy Środkowo – Wschodniej, z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Węgry, Polska, Czechy, Słowacja oraz Państwa Bałtyckie ( Litwa, Łotwa, Estonia) wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec cięć na rolnictwo (WPR) po 2020 r.
Komisja Europejska opublikowała dziś postanowienie, upoważniające państwa członkowskie Unii Europejskiej do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca 2018 r.
Projekt rozporządzeń zaprezentowany przez Komisję Europejską zakłada ograniczenia możliwości stosowania substancji czynnych, takich jak: imidachlopryd, klotianidyna i tiametoksam wyłącznie do użycia w szklarniach.
Komisja Europejska na wniosek resortu rolnictwa wydała decyzję, na mocy której rolnicy będą mieć przywilej skorzystania z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk zazielenienia.
Komisja Europejska przedstawiła wstępne prognozy dotyczące unijnego sektora rolnego w roku 2018.
Europejskie organizacje zrzeszające rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze - Copa i Cogeca biją na alarm i w oficjalnym komunikacie prasowym wzywają Komisję Europejską do nie sprzedawania rolnictwa w negocjacjach handlowych z Mercosurem.
Unia Europejska zawarła porozumienie z krajami Mercosur (Wspólny Rynek Południa - międzynarodowa organizacja gospodarcza, która powołana została w roku 1991 traktatem z Asuncion, do której należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuela) w sprawie zwiększenia dostępu mięsa wołowego na rynek unijny.
Jak będzie wyglądać Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku? Komisja Europejska opublikowała komunikat w tej sprawie.
Spadek temperatur i nadchodząca zima, sprawiają, że przeżywalność wirusa ptasiej grupy będzie w najbliższych miesiącach zdecydowanie większa, co generuje duże ryzyko wystąpienia choroby.
reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail