3.3°C

Komisja Europejska opublikowała dziś postanowienie, upoważniające państwa członkowskie Unii Europejskiej do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca 2018 r.
Projekt rozporządzeń zaprezentowany przez Komisję Europejską zakłada ograniczenia możliwości stosowania substancji czynnych, takich jak: imidachlopryd, klotianidyna i tiametoksam wyłącznie do użycia w szklarniach.
Komisja Europejska na wniosek resortu rolnictwa wydała decyzję, na mocy której rolnicy będą mieć przywilej skorzystania z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk zazielenienia.
Komisja Europejska przedstawiła wstępne prognozy dotyczące unijnego sektora rolnego w roku 2018.
Europejskie organizacje zrzeszające rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze - Copa i Cogeca biją na alarm i w oficjalnym komunikacie prasowym wzywają Komisję Europejską do nie sprzedawania rolnictwa w negocjacjach handlowych z Mercosurem.
Unia Europejska zawarła porozumienie z krajami Mercosur (Wspólny Rynek Południa - międzynarodowa organizacja gospodarcza, która powołana została w roku 1991 traktatem z Asuncion, do której należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuela) w sprawie zwiększenia dostępu mięsa wołowego na rynek unijny.
Jak będzie wyglądać Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku? Komisja Europejska opublikowała komunikat w tej sprawie.
Spadek temperatur i nadchodząca zima, sprawiają, że przeżywalność wirusa ptasiej grupy będzie w najbliższych miesiącach zdecydowanie większa, co generuje duże ryzyko wystąpienia choroby.
Komisja Europejska jest gotowa na ustępstwa podczas negocjacji umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur.
Kilka dni temu doszło do kilku ważnych zmian w unijnych przepisach dotyczących ptasiej grypy.
reklama

RSS Module