25°C

partnerzy:

reklama
Jak będzie wyglądać Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku? Komisja Europejska opublikowała komunikat w tej sprawie.
Spadek temperatur i nadchodząca zima, sprawiają, że przeżywalność wirusa ptasiej grupy będzie w najbliższych miesiącach zdecydowanie większa, co generuje duże ryzyko wystąpienia choroby.
Komisja Europejska jest gotowa na ustępstwa podczas negocjacji umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur.
Kilka dni temu doszło do kilku ważnych zmian w unijnych przepisach dotyczących ptasiej grypy.
Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, Komisja Europejska opracowała projekt decyzji przewidującej zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w Polsce z 50 do 70%.
Konsultacje z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2018 r. w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich.
11 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej, zorganizowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
2 lutego 2017 r. komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej.
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Wdrożenie zmian nastąpi w I połowie 2017 r.
133 mln EUR – to kwota, którą Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznacza na programy informacyjne i promocyjne wszystkich państw członkowskich. W tym: na programy proste 90 mln EUR oraz na programy multi 43 mln EUR.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama

RSS Module