24.4°C

partnerzy:

reklama
Z dniem 11 czerwca br. Polski Eko Chmiel rozpoczął kontraktację chmielu u polskich plantatorów. Kontraktacje mają objąć wszystkie odmiany chmielu uprawiane w Polsce.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zmiany ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych dotyczą wymogu zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał do resortu rolnictwa informacje dotyczące postępowań sprawdzających relacje pomiędzy dostawcami, a przedsiębiorstwami skupującymi owoce miękkie. Według rolników, na rynku była zmowa cenowa. UOKiK to sprawdza i… stawia pierwsze zarzuty.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama

RSS Module