fbpx
O podwyższeniu dopłaty do oprocentowania kredytów objętych gwarancją FGR poinformowało w komunikacie prasowym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sejm RP przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która reguluje m.in. wsparcie dla osób spłacających kredyty hipoteczne na mieszkania, w związku ze wzrostem stóp procentowych.
Aby rolnik mógł zachować konkurencyjność swojego gospodarstwa rolnego i dynamicznie je rozwijać, potrzebuje inwestycji w modernizację. Jej celem może być m.in. usprawnienie produkcji i przetwórstwa, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, dostosowanie działalności do standardów ochrony środowiska, przeciwdziałanie zniszczeniom potencjału produkcji rolnej czy redukcja kosztów. / materiał partnera
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 18 marca 2022 roku zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z wnioskiem o podjęcie działań, które mają pomóc w ustabilizowaniu rynku oraz umożliwić rolnikom wykonanie niezbędnych wiosennych prac polowych, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski na najbliższy rok.
27 stycznia 2022 roku w Sejmie RP odbyło się głosowanie nad ustawą „Kodeks postępowania cywilnego” oraz ustawy o orestrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 1938). 
Związek Banków Polskich zorganizował 29 grudnia 2021 roku spotkanie związane z wprowadzoną przez Parlament nowelizacją ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.
6 października 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni współpracującym bankom limity środków na dwie linie kredytowe. Które banki będą udzielały preferencyjnych kredytów?
27 kwietnia 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększy udostępniony współpracującym bankom na 2021 r. limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk).
Izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o podjęcie działań mających na celu obniżenie stóp procentowych dotyczących kredytów zaciąganych przez rolników na zasadach preferencyjnych.
Coraz więcej gospodarstw ma problemy ze spłatą kredytów – jako najczęstszy powód kłopotów finansowych rolnicy wskazują występowanie suszy oraz afrykański pomór świń (ASF).