fbpx
Z dokumentu Głównego Urzędu Statystycznego zatytułowanego „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2022” wynika, że przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w pierwszym półroczu wyniosła 2 815,01 złotych brutto, co oznacza, że była o 8,5 proc. wyższa niż przed rokiem.
O zmniejszeniu kwoty miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych poinformowała 30 sierpnia 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Choć dla wielu osób to Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest miejsce odprowadzania podstawowych składek oraz pobierania świadczeń, to jednak w przypadku rolników jest nieco inaczej. Właściwą instytucją jest w ich przypadku KRUS, spełniający bardzo podobne zadania. O ile w przypadku większych gospodarstw raczej nie ma wątpliwości co do tego, czy można się rozliczać w ramach tej instytucji, co niejasności pojawiają się przy braku posiadania gruntu rolnego.
KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, powstała w latach 90. i stanowi alternatywę dla ZUS-u, któremu podlega większość obywateli. Podobnie jak bardziej popularny odpowiednik koordynuje przyjmowanie składek oraz wypłacanie świadczeń, takich jak zasiłek opiekuńczy czy emerytura, a ponadto zapewnia rehabilitację rolnikom, którzy są czasowo niezdolni do pracy.
KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, powstała w latach 90-tych XX wieku i stanowi alternatywę dla ZUS-u, któremu podlega większość obywateli. Podobnie jak bardziej popularny odpowiednik koordynuje przyjmowanie składek oraz wypłacanie świadczeń, takich jak zasiłek opiekuńczy czy emerytura, a ponadto zapewnia rehabilitację rolnikom, którzy są czasowo niezdolni do pracy.
O rozpoczęciu przygotowań do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Rolnicy, którzy spóźniają się z opłacaniem składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, muszą się liczyć z tym, że naliczone zostaną odsetki za zwłokę.
W ramach bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw można zyskać do 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii. Do 1 lipca 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała 1590 wniosków na kwotę 95,4 mln zł.
Obniżona z 17% na 12% stawka podatkowa dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł - to najważniejsze zmiany w ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych. Zmiany obowiązują od 1 lipca 2022 roku.
Od 3 kwartału 2022 roku, czyli od 1 lipca zmieniają się numery rachunków bankowych dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników, czyli ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.