fbpx
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego od 1 stycznia 2023 roku pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na takich samych zasadach jak w 2022 roku.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 stycznia 2023 roku zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier oraz szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej zaprezentowali kluczowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, która będzie obowiązywać w I kwartale 2023 roku.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Ubezpieczenie w KRUS jest przeznaczone dla rolników prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie nabyli innych uprawnień i przez 3 lata podlegali obowiązkowi ubezpieczenia.Progi dochodowe określają, kto może pobierać świadczenie rolnicze i jaka jest jego wysokość. Dolna granica wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia, natomiast górna to 130% tej wartości.Limity dochodowe nie dotyczą osób, które mają prawo do pełnej emerytury - ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).Świadczenia rolnicze to suma części składkowej i uzupełniającej. Wysokość tego świadczenia jest co roku waloryzowana zgodnie z przepisami ustawy o FUS.
Do jednego z wielkopolskich gospodarstw trafiła główna nagroda XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Jest to przydatny i niezbędny w każdym gospodarstwie ciągnik ciągnik rolniczy.
W związku z rosnącą inflacją i stopami procentowymi wrastają również stawki odsetek, w tym również tych za zwłokę w opłacaniu składek za ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jednym ze współorganizatorów i fundatorów nagród. Konkurs objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda.
Z dokumentu Głównego Urzędu Statystycznego zatytułowanego „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2022” wynika, że przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w pierwszym półroczu wyniosła 2 815,01 złotych brutto, co oznacza, że była o 8,5 proc. wyższa niż przed rokiem.