fbpx
Upadek lub poślizgnięcie to najczęstsza przyczyna wypadków przy pracy w rolnictwie – wynika z danych KRUS.
1 kwietnia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”, dzięki której osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz Funduszem Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszeniem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego realizuje program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, który skierowany jest do osób starszych, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 rok wynosi 3300 zł.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opublikowała dane dotyczące wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że z dniem 1 marca 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe, wyższe kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Stawki zostały poniesione na podstawie wskaźnika waloryzacyjnego wynoszącego 102,98%.
Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na całym świecie.
Czy okres służby wojskowej będzie wliczał się do emerytury rolniczej? Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w oparciu o propozycję złożoną przez Izbę Rolniczą Województwa Mazowieckiego zawnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie zmiany przepisów.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w roku 2018.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że do 28 lutego 2018 roku, przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).