fbpx
21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne w okresie letnim organizuje KRUS dla dzieci rolników urodzonych pomiędzy 2007 – 2015 r., których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają pierwszeństwo w skierowaniu na te turnusy rehabilitacyjne.
Możliwość kontynuowania prowadzenia działalności rolniczej – nawet po przejściu na emeryturę i to przy świadczeniu emerytalnym w pełnej wysokości – to rozwiązanie, które jest coraz bliżej wprowadzenia w życie, po tym jak 20 kwietnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ze zmianami postulowanymi wcześniej przez organizacje rolnicze i samych rolników.
Główny Urząd Statystyczny podał informacje na temat średniej wysokości świadczeń emerytalnych, zarówno tych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
W związku z szalejącą inflacją, czego konsekwencją jest podwyższanie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, obecnie wyższa jest również stawka odsetek za zwłokę.
Wskaźnik waloryzacj rolniczej emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi o 7% (tyle wynosi w 2022 roku).
Na konferencji poświęconej ubezpieczeniom rolniczym, która odbyła się 22 marca 2022 roku, wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że w budżecie zapisanych jest 1,5 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, a w rezerwie dodatkowe 3 mld zł.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w drugim kwartale 2022 roku.
O zmianie dotyczącej kwoty miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych wchodzącej w życie 1 marca 2022 roku poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie prasowym, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informację o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę w opłacaniu składek.