fbpx
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomniała podstawowe zasady pozwalające ubiegać się o zasiłek chorobowy.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończy wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od dnia 1 stycznia 2018 roku zmieni się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustaliła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2018 roku.
Ilość wypadków w rolnictwie zmniejsza się - tak wynika z raportu opublikowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) poinformowała, że z dniem 1 grudnia 2017 roku zmieniły się kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
Krajowa Rada Izb Rolniczych nie zgadza się z wymogiem, że trwałe przekazanie gospodarstwa, musi wiązać się z zaprzestaniem ubezpieczenia w KRUS.
Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące zeszłorocznych świadczeń emerytalno-rentowych w rolnictwie.
Rolnictwo jest sektorem gospodarki, który w wysokim stopniu narażony jest na czynniki lub warunki pracy, negatywnie oddziałujące na zdrowie. 
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł umowę z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w sprawie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników.

Rzuć na to okiem!