fbpx
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, zawarły porozumienie w kwestii wspólnej realizacji projektu „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”.
Dzięki współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) i Poczty Polskiej, polscy rolnicy, mogą skorzystać z nowej oferty ubezpieczeń.
Nowy ciągnik rolniczy Ursus to główna nagroda w XV Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanym przez KRUS. Trafił on do zwycięzców konkursu, państwa Beaty i Piotra Kondrackich z Górnego w województwie lubelskim.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 września 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
Komisja konkursu uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w kraju jest to prowadzone przez Beatę i Piotra Kondrackich z Górnego w woj. lubelskim.
Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Pod koniec czerwca zakończyły pracę Wojewódzkie Komisje Konkursowe XV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Promocja zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy to główne cele konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Obwieszczeniu z dnia 1 czerwca 2017 r. podał wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r.