fbpx
Do wysokości minimalnego wynagrodzenia będą mogły dorobić osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bez utraty możliwości podelgania temu ubezpieczeniu.
Podajemy wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2017 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informację dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.
Kasa Krajowego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o obowiązywaniu od 1 grudnia 2016 r. nowych kwot przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
KRUS podała komunikat o konferencji prasowej Prezesa Kasy Adama Sekścińskiego o działaniach KRUS w 2016 roku. Jedną z ważniejszych z punktu widzenia rolnika zaprezentowych deklaracji jest ta o podwyższeniu minimalnego świadczenia emerytalnego dla rolników do 1000 zł od 2017 roku.
KRUS podał komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników odnotowanych w ciągu III kwartałów 2016 r.
Jak informuje KRUS, zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiłek chorobowy.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński, który pełni funkcję Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w imieniu tego Funduszu zawarł w dniu 14 października 2016 r. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Finałowy komunikat Centralnej Komisji XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Od 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Rzuć na to okiem!