fbpx
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje dotyczące wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika, który będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o rozpoczęciu wysyłania deklaracji podatkowych PIT za 2021 r. dla świadczeniobiorców.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o przywróceniu zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Okres obowiązywania zasiłku to 1-27 lutego 2022 r.
W związu w wejściem od stucznia 2022 roku przepisów dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) mogą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne ze środków zgromadzonych na rachunku VAT.
W 2022 roku otrzymujący świadczenia emerytalne i rentowe w związku z wejściem zmian w opodatkowaniu dochodów otrzymają świadczenia w innej kwocie.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) informuje, że od 1 stycznia 2022 roku udostępniono specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.
Gospodarstwo rolne to, według definicji, odrębna jednostka produkcyjna w rolnictwie. Większość gospodarstw rolnych w Polsce można określić jako indywidualne, czyli prowadzone przez osobę fizyczną. Po dłuższej analizie można dojść do wniosku, że znaczna liczba takich gospodarstw to biznesy rodzinne, które prowadzone są przez członków rodziny od wielu pokoleń.
Wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie od 1 stycznia 2021 roku – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zaistnienia wypadku przy pracy w rolnictwie każdy ubezpieczony w KRUS ma obowiązek zgłoszenia tego zdarzenia. Jednak najlepiej zrobić to niezwłocznie, pozwoli to na szybsze załatwienie sprawy i uzyskanie ewentualnego odszkodowania.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie prasowym, że od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana zasad ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Rzuć na to okiem!