fbpx
Od 1 września 2021 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
15 i 16 lipca Ministerstwo Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi bezpłatny webinar dotyczący zasad ubiegania się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”.
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z terenów wiejskich. Tegoroczna edycja poświęcona była działaniom prewencyjnym KRUS na przestrzeni 30 lat.
Została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 7 czerwca do 25 czerwca 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rodzica lub opiekuna.
W razie zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych z ZUS oraz z KRUS, do wypłaty przysługuje jedno wybrane świadczenie – informuje resort rolnictwa. Wyjątek od tej zasady obecnie dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
Od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Ubezpieczeni w KRUS, którzy dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, mają czas do 31 maja na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z tej działalności.
W 2021 roku roczna kwota graniczna wynosi 3 604 zł. Jak w każdym poprzednim roku, będzie ona podstawą do weryfikacji w 2022 r. dalszej możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchamia nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Podstawą jest udokumentowana choroba COVID-19.