fbpx
– KRUS nieprzerwanie od 30 lat służy polskim rolnikom – to dzięki tej instytucji wreszcie udziałem rolników stały się emerytury, renty, świadczenia wypadkowe, macierzyńskie, chorobowe, ale także możliwość rehabilitacji leczniczej – powiedział podczas zorganizowanej 12 maja konferencji prasowej minister rolnictwa Grzegorz Puda.
Do 23 maja 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika bądź domownika.
Do 9 maja 2021 r. został przedłużony zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę, dzięki której można zgłosić wypadek przy pracy rolniczej zdalnie. Ma to ułatwić zgłaszanie wypadku oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.
Do 28 marca 2021 r. został wydłużony okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika lub domownika.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W 2021 r. zostanie wypłacona – z urzędu bez konieczności składania wniosku – zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura.
Chodzi o drastyczną i niezrozumiałą różnicę pomiędzy wysokością zasiłków wypłacanych rolnikom z ubezpieczenia społecznego w zależności od tego, czy przebywali na kwarantannie, czy w izolacji.
3 marca 2021 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r.
Z dniem 1 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.