fbpx
Od 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.
Do 14 marca 2021 r. został wydłużony okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rolnika lub domownika.
Samorząd rolniczy zwrócił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, w związku z doniesieniami zapowiadającymi rozpoczęcie przez Rząd prac nad ustawą mającą dokonać zmian w składkach ZUS. Zmiany miałyby oznaczać konieczność przejścia niektórych rolników z KRUS do ZUS.
W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami dotyczącymi rzekomych planów wprowadzenia zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, minister rolnictwa Grzegorz Puda wydał w tej sprawie oświadczenie.
Do 28 lutego 2021 r. został wydłużony okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika lub domownika - poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła otwarcie XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2020 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wymiarze składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2021 r.
O kolejne dwa tygodnie, tj. do 14 lutego 2021 r., został przedłużony okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rolnika bądź domownika.
W 2021 r. zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających będą pobierane na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.

Rzuć na to okiem!