fbpx
Do 31 stycznia 2021 r. został wydłużony okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika bądź domownika.
Pobierając jednocześnie emeryturę z ZUS i KRUS masz możliwość, aby zaliczka na podatek dochodowy została obliczona od wypłaconego świadczenia emerytalno-rentowego bez pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak co roku, rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o ustaleniu wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.
Od 01 grudnia 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Dane statystyczne wypadkowości w rolnictwie są coraz bardziej optymistyczne. Rolnicy przykładają większą uwagę do swojego bezpieczeństwa i stosowania się do obowiązujących przepisów.
Niepełnosprawni rolnicy oraz domownicy mogą skorzystać z refundacji składek KRUS. Sprawdź, komu ona przysługuje. 
Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Na platformie ePUAP są udostępnione adresy do 118 placówek terenowych, za pomocą których można bezpośrednio przesyłać korespondencję do PT – informuje KRUS.
Osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych mogą wystąpić do KRUS z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.