fbpx
28 września br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, zgodnie z którym zostaje przedłużona możliwość otrzymania zasiłku chorobowego w wyniku zakażenia się COVID-19.
Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rolnika. O zasiłek można ubiegać się na dotychczasowych zasadach.
Choć nikt tego nie chce, czasami dochodzi do wypadku podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. W jakim terminie powinniśmy zgłosić wypadek do KRUS? Kiedy przysługuje nam jednorazowe odszkodowanie?
Od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wydłużeniu do 26 lipca 2020 r. okresu, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.
Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS został przedłużony o kolejne dwa tygodnie, tj. Do 12 lipca 2020 r.
Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS. Turnusy będą odbywać się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 16 czerwca 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” bez konieczności podlegania ubezpieczeniu w ZUS po otrzymaniu pomocy.