fbpx
Pestycydy są znane od dawna i stosowane na masową skalę. Organizacja Save Bees and Farmers chce całkowitego zakazu stosowanie tych środków do roku 2035. Środki ochrony roślin mogą być szkodliwe i wymagać stosowania coraz silniejszych substancji aktywnych. Mogą także zagrażać środowisku i bioróżnorodności, niszcząc populację pszczół i innych pożytecznych owadów. Jednocześnie pestycydy pozwalają na wysoką wydajność w rolnictwie, przyczyniły się do likwidacji głodu w krajach rozwiniętych i do poprawienia poziomu higieny. Polityka Unii Europejskiej wspiera integrowaną ochronę roślin. Jednak jest to zbyt słaba alternatywa dla stosowania pestycydów. Wycofanie chemicznych środków ochrony roślin grozi katastrofą żywnościową i pogorszeniem się jakości jedzenia.
Zarząd Grupy Azoty S.A. poinformował w informacji prasowej przesłanej do naszej redakcji, że w związku ze zmianą warunków rynkowych podjął decyzję o uruchomieniu w Tarnowie.
Jednym z postulatów Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie skierowanym do szefa resortu rolnictwa, było przeprowadzenie ponownego naboru wniosków o dopłaty do nawozów.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o wydłużeniu do 31 maja 2022 roku naboru wniosków o dofinansowanie na zakup nawozów.
Zbieranie obfitych plonów to z pewnością marzenie każdego rolnika, który chciałby, aby jego codzienna praca przynosiła jak najlepsze efekty. Niestety taki rezultat może pozostać jedynie w sferze marzeń, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w kwestii profesjonalnej uprawy.
− Rolnictwo w całej Polsce musi być rolnictwem przyjaznym środowisku. Dziś dążymy do rolnictwa zrównoważonego, a nie intensyfikacji rolnictwa. Teraz mamy prowadzić rolnictwo tak, żeby nie oddziaływać negatywnie na środowisko, a nawet poprawiać to, co zastaliśmy – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji poświęconej gospodarowania nawozami w kontekście ochrony wód.
Intensywne użytkowanie ziemi związane z uprawą roślin zmniejsza ilość składników pokarmowych w glebie. Aby uzupełnić ubywające zasoby makro i mikroelementów, stosuje się różnego rodzaju nawozy sztuczne i organiczne.
W produkcji roślinnej najważniejszym czynnikiem plonotwórczym jest odpowiednie nawożenie. Jest to jeden z najdroższych zabiegów i powinno się go stosować umiejętnie.