5.8°C

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje dla rolników bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
Omawiana ustawa dokonuje zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), zwana dalej: „ustawą OZE”
Światowe trendy w rozwoju energetyki zmierzają w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii oraz liczne rozproszone, głównie odnawialne, źródła energii położone jak najbliżej odbiorców końcowych.
„Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa” - pod taką nazwą w sobotę 14 kwietnia odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej Solidarni, której patronował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Stworzenie biogazowni i sieci gazowych na obszarach wiejskich, wsparcie dla OZE oraz produkcja biogazu rolniczego jako odnawialne źródło energii są jednymi z głównych celów w zakresie innowacyjności, jakie będą realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Aż 40% ogólnej energii wiatrowej produkowanej w Polsce powstaje dzięki małym lub mikro instalacjom wiatrowym, w które Polskie rodziny zainwestowały oszczędności swojego życia.
80 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego jest do zdobycia w Podlaskiem na budowę różnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii czy produkcję biopaliw na sprzedaż. W poniedziałek ruszył nabór wniosków, można je składać do 15 lipca.
reklama reklama

RSS Module