23.6°C

partnerzy:

reklama
Rolnicy złożyli już blisko 1,2 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Wciąż ok. 140 tys. rolników nie złożyło dokumentów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do końca maja.
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w niespełna miesiąc od rozpoczęcia przyjmowania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolnicy złożyli ich już ponad 220 tysięcy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o możliwości składania oświadczeń w formie papierowej od 15 lutego do 14 marca 2019 roku. W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
Małopolska Izba Rolnicza wystosowała do resortu rolnictwa postulaty dotyczące zmniejszenia limitów w zakresie płatności wsparcia do krów po 2020 r.Izba w odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzymała informację, że wsparcie do produkcji zwierzęcej ramach systemu płatności bezpośrednich realizowane jest w formie płatności związanej z produkcją.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, w tym roku rolnicy, podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim, będą mogli składać oświadczenia zamiast wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych. Dotyczy to rolników, którzy nie dokonują zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.
Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych. W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości: - Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha - za zazielenienie 308,18 zł/ha - dla młodego rolnika 175,62 zł/ha - dodatkowa 178,01 zł/ha - do bydła 293,04 zł/szt. - do krów 373,70 zł/szt. - do owiec 101,39 zł/szt. - do kóz 54,78 zł/szt. - do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04 zł/ha - do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52 zł/ha - do roślin pastewnych 438,71 zł/ha - do chmielu 2129,87 zł/ha - do ziemniaków skrobiowych 1065,89 zł/ha - do buraków cukrowych 1495,63 zł/ha - do pomidorów 3320,78 zł/ha - do truskawek 1054,35 zł/ha - do lnu 486,12 zł/ha - do konopi włóknistych 235,26 zł/ha - do tytoniu – Virginia 3,50 zł/kg - do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg (rpf) Paweł Pąk / ARiMR
Wnioski o dopłaty bezpośrednie za rok 2018 złożyło ponad 1,298 mln rolników. 866,28 tys. z nich zgłoszono przez Internet. Wnioski o przyznanie płatności w stosunku do liczby wniosków złożonych w 2017 roku złożyło 96,73% rolników.
Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Ryszard Zarudzki podczas pierwszego dnia targów Agrotech w Kielcach, wziął udział w konferencji prasowej, na której poruszył kilka istotnych tematów dla polskiego rolnictwa.
Jakiś czas temu zapadła, że od 2018 roku, wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW, składać będzie można tylko w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wniosek).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 16 października 2017 roku rozpoczęła wypłacanie zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich. ARiMR donosi, że do 16 listopada, na konta bankowe ponad 1,14 mln. rolników trafiło już przeszło 7,25 mld. zł. W tym roku pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie wynosi 14,8 mld zł. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada i szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi około 10 mld. złotych. Pozostała część pieniędzy, będzie wypłacana rolnikom od 1 grudnia. W 2017 roku, wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło 1,342 mln. rolników, a pieniądze w pierwszej kolejności otrzymują właściciele gospodarstw rolnych, pochodzący z terenów, które zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF (afrykański pomór świń). Podobnie jak w 2016 roku, właściciele gospodarstw otrzymują zaliczki w wysokości 70 proc. kwoty dopłat. (rpf) KP, źródło: ARiMR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama

RSS Module