6°C

Od 1 lutego wnioski o zwrot podatku akcyzowegoRolnicy chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni zbierać faktury VAT, a w teminie od 1 do 28 lutego złożyć wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa.
Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych.
Na krajowych stacjach paliw widoczny jest wzrost cen diesla, który jest obecnie najdroższy od 4 lat. Natomiast notowania giełdowe ropy spadły przez ostatni miesiąc o ponad 10 procent.
Susze i fale upałów wywołane globalnym ociepleniem zaszkodzą wielu uprawom, szczególnie plantacjom jęczmienia – informują naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego. To wpłynie z kolei na podwyżkę cen piwa.
Nie tylko hodowcy bydła, ale również hodowcy trzody, owiec, kóz i koni powinni skorzystać z ubiegania się o zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem towarowej produkcji zwierzęcej – postuluje samorząd rolniczy i chce wprowadzenia takich zmian w nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.
Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego powinien wynosić 126 l ON/ ha – apeluje do ministerstwa rolnictwa Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.
Dofinansowanie do paliwa rolniczego będzie wyższe – zapowiada minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
W 2017 roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach, tj.:
18 kwietnia wchodzi w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (z dnia 9 marca 2017 roku), stanowiąca część tzw. Pakietu Transportowego.
reklama

RSS Module