fbpx
Pestycydy są znane od dawna i stosowane na masową skalę. Organizacja Save Bees and Farmers chce całkowitego zakazu stosowanie tych środków do roku 2035. Środki ochrony roślin mogą być szkodliwe i wymagać stosowania coraz silniejszych substancji aktywnych. Mogą także zagrażać środowisku i bioróżnorodności, niszcząc populację pszczół i innych pożytecznych owadów. Jednocześnie pestycydy pozwalają na wysoką wydajność w rolnictwie, przyczyniły się do likwidacji głodu w krajach rozwiniętych i do poprawienia poziomu higieny. Polityka Unii Europejskiej wspiera integrowaną ochronę roślin. Jednak jest to zbyt słaba alternatywa dla stosowania pestycydów. Wycofanie chemicznych środków ochrony roślin grozi katastrofą żywnościową i pogorszeniem się jakości jedzenia.
Do głównych środków ochrony roślin, stosowanych w sadownictwie, rolnictwie i warzywnictwie, zalicza się pestycydy. Zastosowanie ich ma na celu zminimalizowanie lub eliminację groźnych dla upraw szkodników, chorób i chwastów. W zależności od potrzeb i problemu zastosowanie mają różne rodzaje preparatów. / materiał promocyjny
O tym, że stosowanie praktyk polegających na zakupie najtańszego dostępnego surowca może być nie w pełni zgodne z prawem, szczególnie jeśli dotyczy zbóż importowanych z Ukrainy, czyli kraju spoza Unii Europejskiej gdzie nie ma tak rygorystycznych ograniczeń i kontroli dotyczących m.in. stosowania insektycydów i pestycydów informuje w komunikacie prasowym Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Tegoroczna międzynarodowa operacja Silver Axe VI zakończyła się zatrzymaniem nielegalnych środków ochrony roślin na kwotę niemal 80 mln euro. W Polsce najwięcej nielegalnych środków zostało ujawnionych na przygranicznych targowiskach.
Program FoodRentgen pokazuje, że my - konsumenci możemy realnie wpływać na jakość produktów spożywczych, które trafiają na półki sklepowe. Opublikowany właśnie raport „Prześwietlamy: Mąki” udowadnia, że polscy producenci liczą się z opinią konsumentów, choć większość z nich nie jest jeszcze gotowa na przejrzystość.
W lutym br. Fundacja Konsumentów i Instytut Spraw Obywatelskich zaprezentowali raport dotyczący jakości kasz gryczanych dostępnych w polskich sklepach. W publikacji pt. „Konsumenci testują: Kasza gryczana – czy zawiera glifosat” wykazano, że w jednej z przebadanych kasz, marki Sonko, przekroczono najwyższy dopuszczalny poziom (NDP) glifosatu.
Kaptan to substancja czynna obecnie stosowana w wielu uprawach owoców w kilku państwach członkowskich. Po wycofaniu tiofanatu metylu i mankozebu z rynku, kaptan pozostaje jedynym kontaktowym fungicydem, który jest skuteczny na parcha jabłoni i gruszy oraz gorzką zgniliznę wiśni. Czy Komisja Europejska odnowi pozwolenie dla tego pestycydu?
30 czerwca 2020 roku na IV Posiedzeniu VI kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych, po przeprowadzeniu dyskusji, stwierdzono, że konieczne jest wzmocnienie kontroli na granicach Unii Europejskiej dostaw rzepaku i zbóż sprowadzanych z państw trzecich w zakresie pozostałości pestycydów zabronionych na terenie UE.
Jak wynika z nowo opublikowanego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w UE odnotowano ograniczone postępy jeśli chodzi o pomiar i zmniejszanie ryzyka, jakie wiąże się ze stosowaniem pestycydów.
Przebadano ponad 84 000 próbek żywności z 28 krajów Unii Europejskiej. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przedstawił raport informujący o pozostałości pestycydów w żywności.