27.3°C

partnerzy:

reklama
Złożenie pierwszego zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. przez Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), które rozpoczęły działalność po 28 listopada 2018 r. przypada dopiero na rok 2020 r. (do dnia 31 marca 2020 r.).
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministerstwa rolnictwa w sprawie zinterpretowania przepisów prawnych dotyczących zmiany opodatkowania w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów zalesionych.
Od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 po wejściu w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Planowane podwyżki VAT do 23 proc. na napoje owocowo-warzywne osłabią kondycję wielu sadowników, rolników oraz producentów soków. Uderzy to również po kieszeni konsumenta, zaczniemy też pić więcej soków ze sztucznymi ulepszaczami.
Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) proponują, aby w tym roku umorzyć składkę podatku rolnego, ze względu na występującą na obszarze całego kraju suszy i jej skutki, co wpłynęlo na znaczne obniżenie dochodów rolników.
Być może już wkrótce ulgi w podatku rolnym poszerzą się o ulgi inwestycyjne związane z zakupem nowych maszyn, budową silosów i płyt do przetrzymywania kiszonek. Resort rolnictwa zwrócił się w tej sprawie do ministra finansów. 
2 maja 2017 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała w komunikacie zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r.
Podatek od środków transportowych regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama

RSS Module