fbpx
Spełniamy postulaty rolników o rozrzedzenie populacji dzików w celu skuteczniejszego zwalczania wirusa ASF – informuje Polski Związek Łowiecki i zapowiada akcję zintensyfikowania odstrzału i poszukiwań martwych dzików począwszy od 1 listopada 2021 r. Oby nowa strategia okazała się kolejnym krokiem do realizacji tych postulatów, a nie tylko wizerunkowym w kontekście zarzutów kierowanych w kierunku myśliwych.
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego poinformował na swojej stronie internetowej o wymierzaniu kołom łowieckim przez organy Inspekcji Weterynaryjnej kar pieniężnych za niewykonanie odstrzału sanitarnego w dzierżawionych obwodach łowieckich w ilości wynikającej z wydawanych przez wojewodów rozporządzeń ustalających dla poszczególnych obwodów ilości dzików do odstrzału sanitarnego.
Wracają polowania zbiorowe. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie nowelizację projektu rozporządzenia rządu dotyczące realizacji zadań nakierowanych na walkę Afrykańskim Pomorem Świń.
W związku z wstrzymaniem polowań zbiorowych koła łowieckie nie będą w stanie wywiązać się z rocznych planów, a rosnąca populacja zwierzyny łownej, szczególnie dzików, przyczynia się do coraz większych strat rolników.
Nadzór i kontrola nad prawidłowością wykonywania polowań na dziki w określonych obwodach łowieckich należy do dzierżawców tych obwodów. Są nimi koła łowieckie stanowiące podstawową jednostkę organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego – wyjaśnia Główny Lekarz Weterynarii.
Pomimo, że udało się powstrzymać spadek liczebności zająca, resort środowiska nie widzi możliwości zniesienia okresów ochronnych na te zwierzęta. Jak podkreśla Ministerstwo Środowiska, działanie takie mogłoby doprowadzić do ponownego regresu tego gatunku.
Afrykański pomór świń (ASF) nie jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Jest to jednak śmiertelna choroba dla świń, która powoduje ogromne straty gospodarcze – informuje Główny Inspektorat Weterynarii w odpowiedzi na doniesienia o wątpliwościach i protestach dotyczących decyzji o masowym odstrzale dzików na terytorium Polski.

Uwaga, polowanie!

Paź 15, 2018
Od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska o konieczności umieszczenia tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym. Określone zostały w nim m.in. wzór takiej tablicy a także sposób i miejsce rozmieszczenia tablic w terenie. O czym należy pamiętać?

RSS Prawo i Finanse