21.8°C

partnerzy:

reklama
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało harmonogram planowanych do ogłoszenia lub przeprowadzenia w 2019 roku naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. MRiRW zastrzega, że podane terminy mogą ulec zmianie. 
24 października minął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.
W ubiegły piątek - 24 czerwca br. odbyło sie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewodniczył mu podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Zatwierdzono roczne sprawozdanie z wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za lata kalendarzowe 2014 i 2015.
Dotacje na łączną kwotę 250 mln zł otrzymały 23 Lokalne Grupy Działania w woj. lubelskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ich priorytetowym zadaniem będzie rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i tworzenie miejsc pracy.
Zakończył się pierwszy etap pracy nad Paktem dla Wsi - dokumentem, którego realizacja pozowali na zmniejszenie różnic rozwojowych między miastem a wsią. Jest już wersja robocza tego dokumentu - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama

RSS Module