fbpx
Daniele są dość często hodowanymi zwierzętami w polskich gospodarstwach rolnych. Taka działalność posiada szereg licznych zalet, zarówno pod względem gospodarczym, jak i ekonomicznym. Zastanawiając się nad wprowadzeniem hodowli danieli, dość mało osób rozważa kwestie prawne związane z taką działalnością.
Nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa w gospodarstwach utrzymujących świnie w strefach ASF weszło w życie 21 kwietnia 2021 r., jednak póki co nie mamy krajowych wytycznych. Zatem nowe przepisy nie będą egzekwowane do końca października 2021 r. To duże zaskoczenie dla branży. Rolnicy domagają się wprowadzenia okresu przejściowego, minimum do końca roku.
W sprawie opublikowania w dniu 15 kwietnia br. rozporządzenia KE ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, głos zabrał Główny Lekarz Weterynarii. Zdaniem Bogdana Konopki nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla hodowców trzody chlewnej z obszarów występowania ASF.
Samorząd rolniczy zwrócił się do MRiRW o wydanie jednoznacznej interpretacji stosowania opłaty cukrowej w rolniczym handlu detalicznym. Według KRIR, na podstawie zapisów w ustawie o zdrowiu publicznym trudno jednoznacznie stwierdzić kogo ta opłata dotyczy.
– Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym – mówił podczas konferencji dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych minister Grzegorz Puda.
Samorząd rolniczy wnioskuje o przeanalizowanie przedstawionych problemów i przyjęcie przez ARiMR jednolitej interpretacji przepisów we wszystkich naborach wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.
Minister Klimatu i Środowiska ustosunkował się do wniosku izb rolniczych w sprawie ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych oraz unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach. Resort nie przewiduje zmian w przepisach, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
Jagnięcina Podhalańska w 12 odsłonach to projekt realizowany w ramach Inicjatywy Jagnięcina Podhalańska, którą Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął w 2020 roku w porozumieniu z Gminą Kościelisko.
Funkcjonujący w ustawie od kilkudziesięciu lat obowiązek utrzymywania zjazdów z dróg publicznych przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących pozostanie bez zmian – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany przepisów w tym zakresie chciały izby rolnicze uważając, iż to w obowiązku zarządców dróg powinno być odpowiednie utrzymanie drożności przepustów drogowych pod zjazdami.
O zmianę przepisów dotyczących utrzymania zjazdów z dróg publicznych zaapelowały do ministra infrastruktury izby rolnicze. Zdaniem samorządu rolniczego właściciele działek nie powinni odpowiadać za utrzymanie zjazdów znajdujących się między użytkowanym gruntem a drogą.