17°C

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym zostają zwolnione z opłacenia składek za drugi kwartał 2020 r. Dotyczy to jednak wyłącznie składek emerytalno-rentowych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o trzy miesiące przedłuża wypłatę rent rolniczych i innych świadczeń.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o rozpoczęciu wypłat dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała komunikat w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, emeryci i renciści otrzymają wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego. Sprawdź, komu ono przysługuje.
Od 1 marca 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent w 2019 roku.
Z dniem 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Od 1 października 2019 r. zaliczka na podatek dochodowy od osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie ustalana jest w wysokości 17% świadczenia emerytalno-rentowego uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek w wysokości 43,76 zł.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o zmianie kwot miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Nowe kwoty przychodu obowiązują od dnia 1 czerwca 2019 r.
reklama

RSS Module