fbpx
O zmniejszeniu kwoty miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych poinformowała 30 sierpnia 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
O rozpoczęciu przygotowań do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Obniżona z 17% na 12% stawka podatkowa dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł - to najważniejsze zmiany w ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych. Zmiany obowiązują od 1 lipca 2022 roku.
Kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych zmieniły się 1 grudnia 2021 roku – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Od 1 września 2021 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W 2021 r. zostanie wypłacona – z urzędu bez konieczności składania wniosku – zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura.
Z dniem 1 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Od 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.
Od 01 grudnia 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.