fbpx
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
O rozpoczęciu przygotowań do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
O zmianie dotyczącej kwoty miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych wchodzącej w życie 1 marca 2022 roku poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 28 lutego 2021 r.
Od 1 marca 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta i rencistę.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.