25.1°C

Polska ma potencjał, by stać się znaczącym producentem żywności ekologicznej w Europie, ale by tak się stało, sektor ten potrzebuje istotnego wsparcia państwa. Tymczasem, jak wykazała kontrola NIK, działania podejmowane od lat na rzecz rozwoju ekorolnictwa i wprowadzania do sprzedaży jego produktów były niespójne i nieskuteczne.
29 września 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały ogłoszone listy obszarów i tematów badawczych, w ramach których będzie można ubiegać się o dotacje do badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.
Od 2017 r. w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 wprowadzono pewne zmiany. Jedną z nich jest możliwość otrzymania płatności ekologicznej do nowonasadzonych plantacji sadowniczych.
Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel, otwierając spotkanie poświęcone barierom rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, podkreślił, że rolnictwo ekologiczne jest szansą dla polskich producentów rolnych, jednak jest jeszcze sporo do zrobienia w tym temacie.
W czwartek - 4 sierpnia odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Rolnictwa Ekologicznego. Pierwsze posiedzenie uroczyście otworzyła podsekretarz stanu Ewa Lech.
reklama

RSS Module