SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

20.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
29 września 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały ogłoszone listy obszarów i tematów badawczych, w ramach których będzie można ubiegać się o dotacje do badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.
Od 2017 r. w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 wprowadzono pewne zmiany. Jedną z nich jest możliwość otrzymania płatności ekologicznej do nowonasadzonych plantacji sadowniczych.
Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel, otwierając spotkanie poświęcone barierom rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, podkreślił, że rolnictwo ekologiczne jest szansą dla polskich producentów rolnych, jednak jest jeszcze sporo do zrobienia w tym temacie.
W czwartek - 4 sierpnia odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Rolnictwa Ekologicznego. Pierwsze posiedzenie uroczyście otworzyła podsekretarz stanu Ewa Lech.
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail