-1.4°C

Kolejne państwa wprowadzają ograniczenia importowe dla Polski w związku z wystąpieniem atypowej formy BSE na terenie naszego kraju. Po Białorusi i Arabii Saudyjskiej restrykcje w tym zakresie nałożył na Polskę Kazachstan.
Produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej zwiększyła się w 2018 roku o 2,7% w porównaniu z rokiem 2017. Większość państw członkowskich zwiększyła produkcję, z wyjątkiem Niemiec, gdzie nastąpił spadek produkcji o 2,2%.
Ziemniak jest jednym z warzyw, którego ceny mocno wzrosły głównie przez suszę występującą w 2018 roku na terenie Polski i wielu krajów Europy.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przebywa z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wizyta ma na celu zintensyfikowanie polsko-emirackiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, szczególnie jeśli chodzi o możliwości poszerzenia dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do emirackiego rynku i rozwoju współpracy handlowej.
Ubiegłoroczne niższe zbiory warzyw krajowych i zagranicznych spowodowały ostry wzrost cen. W porównaniu do cen tego samego okresu z roku 2017, są one nawet kilkukrotnie wyższe.
W styczniu zarejestrowano niewiele mniej przyczep rolniczych niż przed miesiącem, tj. 331 szt. w stosunku do 353 szt. w grudniu, spadek wyniósł 22 szt. i 6,2%. W zestawieniu rocznym zarejestrowano dokładnie taką samą ilość jak w styczniu 2018 roku.
Irlandzkie Stowarzyszenie Farmerów wezwało ubojnie, zakłady przetwórcze, pakownie jaj oraz sieci sprzedaży detalicznej do podwyżek cen drobiu i produktów drobiarskich.
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące liczebności pogłowia bydła na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Tendencja jest wzrostowa, jednak w handlu zagranicznym sytuacja nie wygląda optymistycznie.
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące cen zbóż i żywca wieprzowego w 2018 i 2017 roku. O ile ceny zbóż w ubiegłym roku zanotowały wzrosty w porównaniu do cen sprzed roku, to sytuacja żywca wieprzowego nie przedstwaia się optyminstycznie.
Do zadań zapisanych w umowie należą: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu oraz pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama