fbpx
O rozwiązaniach, które poprawiłyby aktualną sytuację na rynku mleka i jego przetworów oraz o obawach producentów branży mleczarskiej związanej ze wzrostem importu produktów mlecznych rozmawiał z ministrem rolnictwa prezes zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego Waldemar Broś.
W czerwcu 2016 r. pogłowie bydła ogółem, w porównaniu z czerwcem 2015 r., obniżyło się o 0,4% do 5,9 mln sztuk na skutek zmniejszenia pogłowia krów o 4,6%. Spadkowi pogłowia krów sprzyjały w I połowie roku relatywnie niskie ceny skupu mleka.
Pierwsza połowa ubiegłego roku zakończyła się spadkami cen skupu mleka, jednak sytuacja uległa znacznej poprawie w drugim półroczu, gdy popyt na produkty mleczarskie zwiększył się głównie dzięki eksportowi do Chin.
Mniejsze zbiory, rosnące ceny - popyt na rzepak nie maleje, jednak gorzej z jego dostępnością. Tendencja taka utrzymuje się w całej UE. Wyższe ceny skupu spowodowały, że wielu rolników postanowiło zwiększyć areał pod uprawę tego surowca w 2017 r.
Popyt na rzepak nie słabnie pomimo znacznie niższej produkcji niż w ubiegłym roku. Konsekwencją jest wzrost cen rzepaku, które w dalszym ciągu będą piąć się w górę.
W skupach cena mleka pod koniec roku sięgnęła 1,30 zł i w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 10 groszy.
– Chiny są największym partnerem gospodarczym Polski w Azji. Liczymy na kontynuację intensywnego dialogu w dziedzinie rolnictwa na różnych szczeblach, także w ramach formuł wielostronnych, takich jak „16+1”. Liczymy, że dzięki aktywnemu uczestnictwu wszystkich państw formatu, stworzymy jeszcze lepsze warunki dla przedsiębiorców do prowadzenia wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi – mówił Krzysztof Jurgiel w drugim dniu oficjalnej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej.
Aż o 20 złotych więcej za tonę, w porównaniu do końcówki ubiegłego tygodnia, otrzymają producenci kukurydzy mokrej, którzy zdecydują się ją sprzedać CEDROB PASZE.
Sprzedaż ciągników w Polsce nadal nurkuje w dół. Pierwsze trzy kwartały 2016 roku pokazują, że to być może nie koniec spadków. Czy producenci i dealerzy mogą się spodziewać jeszcze gorszych wyników w roku 2017?
W tym tygodniu odbyło się posiedzenie kierownictwa resortu rolnictwa, podczas którego omawiano m.in. stopień integracji producentów ze szczególnym uwzględnieniem grup producentów rolnych.

Rzuć na to okiem!