fbpx
Jak podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zmniejsza się populacja bydła w Polsce.
Sprzedaż płodów rolnych to jeden z ostatnich etapów, będących koronacją nawet całorocznej pracy w gospodarstwie. Zebrane z pól zboża, kukurydza, rzepak i inne są odstawiane do punktów skupu i firm zajmujących się przetwórstwem.
Choć tegoroczne zbiory zapowiadają się bardzo dobrze, sadownicy nie mają powodów do radości.
Po podwyżkach cen świń w skupach jakie miały miejsce ostatnio za naszą zachodnią granicą również na polskim rynku ceny poszły w górę.
Do tej pory największym importerem polskich gęsi były Niemcy. Już niebawem krajowa gęsina pojedzie do Tajwanu.
Resort rolnictwa zaostrzył politykę względem importowanego ziarna zbóż ze Wschodu. Celem tych działań jest wzmożony monitoring ilości i jakości przewożonego surowca oraz kontrole, jaki wpływ ma jego import na krajowe ceny.
Pasze mineralne, czyli takie, które nie zwierają składników pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, mogą być teraz eksportowane do Mołdawii z uzgodnionym świadectwem zdrowia.
Mijające lato przynosi niższe ceny warzyw - oceniają eksperci rynku hurtowego w Broniszach.
Brzydkie i niestandardowo wyglądające warzywa i owoce walczą o miejsce na kanadyjskim rynku. To próba ograniczenia marnowania żywności i rozwiązanie dla tych, dla których ceny „normalnych” warzyw i owoców są za wysokie.
Ceny owoców w sezonie 2016/17 będą na poziomie z obecnego sezonu, zaś ceny warzyw spadną - prognozuje w raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 2016 r. zbiory owoców będą nieznacznie większe niż przed rokiem.

Rzuć na to okiem!