4.3°C

Warszawa, 20 stycznia 2020: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków i 8 wiodących organizacji rolniczych w Polsce skierowało do Ministerstwa Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo, w którym sprzeciwia się nowej opłacie, w postaci podatku cukrowego od napojów. Zdaniem branży nowa danina jest szkodliwa dla sadowników, producentów oraz samych konsumentów.
Ceny jabłek w dalszym ciągu są wysokie. Za owoce większości odmian w klasie ekstra trzeba zapłacić 2-2,5 zł/kg. A jak przedstawia się sytuacja na rynku pozostałych owoców?
Jak informuje Instytut Ochrony Roślin, obecnie w sadach jabłoniowych w okolicach Skierniewic, gdzie prowadzone są obserwacje przebiegu lotu motyli owocówki jabłkóweczki, stwierdza się pojedyncze osobniki tego gatunku.
Rośliny sadownicze przezimowały w sezonie 2018/2019 na ogół bardzo dobrze. Krótkotrwałe spadki temperatury występujące w lutym i marcu nie spowodowały w sadach większych strat.
Jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju sadów oraz opłacalności produkcji owoców jest ich jakość. Oczekiwania odbiorców i konsumentów docelowych stale rosną, ich zainteresowanie wzbudzają tylko produkty najwyższej jakości.
Proponowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka stawki VAT na nektary i napoje owocowe lub warzywne z 5% do 23% będzie odczuwalna nie tylko przez polskich producentów, ale również rolników i sadowników. 
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformował o finalizacji procedury analizy ryzyka (PRA) dla jabłek przeznaczonych na eksport do Kolumbii, dla których zostały uzgodnione importowe wymagania fitosanitarne pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Kolumbijskim Instytutem Rolnictwa (ICA).
Trudna sytuacja na rynku jabłek nadal trwa. Czym spowodowane są problemy sadowników? Zawiniły zagraniczne przetwórnie, brak eksportu, czy ogromne nasadzenia z poprzednich lat? Odpowiedź na to pytanie stara się znaleźć Związek Sadowników RP.
Tak dramatycznej sytuacji na rynku jabłek nie było od dawna. Ceny jabłek spadły do tak niskiego poziomu, że sadownikom nie opłaca się ich zbierać. Wielu rolników decyduje się na radykalne rozwiązanie, w ten sposób tony tych owoców zamiast w skupach, wysypywane są na pola – informuje „Wirtualna Polska”.
Kryzys na rynku owoców to poważny problem, który może wpłynąć na sytuację nie tylko branży sadowniczej, ale również wielu firm handlowych i przetwórczych. To wszystko odbije się na kondycji gospodarstw rodzinnych i budżetach samorządów – martwi się Sejmik Województwa Mazowieckiego. Apeluje do rządu o podjęcie konkretnych działań mających poprawić obecną sytuację.

RSS Module