17.3°C

partnerzy:

reklama
reklama
Na plantacjach produkcyjnych tytoniu w południowych województwach zanotowano znaczny udział roślin porażonych wirusem TMV wywołującym mozaikę tytoniową. W dalszej części sezonu wegetacyjnego można spodziewać się rozprzestrzeniania wirusa i nasilenia występowania choroby na plantacjach.
Producenci, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie mogą składać wnioski o pomoc. Nabory wniosków potrwają od 1 sierpnia do 14 sierpnia br.
W dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin składania informacji o nabyciu surowca tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe.
15 maja 2019 r. upływa termin składania informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.
Producenci surowców tytoniowych mają czas do 15 maja br. na złożenie informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego.
Od 14 do 25 stycznia 2018 r. producenci świń i tytoniu spełniający określone kryteria (m.in. brak zapłaty za sprzedane świnie lub tytoń związane z upadłością kupującego), będą mogli składać wnioski o pomoc finansową – informuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, Polska ma bogate tradycje związane z uprawą tytoniu i zaliczana jest do grona pięciu głównych producentów tej rośliny w Unii Europejskiej. Polska znajduje się wśród krajów, które łącznie dostarczają na rynek 85% ogółu surowca.
Chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, Polska ma bogate tradycje związane z uprawą tytoniu i zaliczana jest do grona pięciu głównych producentów tej rośliny w Unii Europejskiej. Polska znajduje się wśród krajów, które łącznie dostarczają na rynek 85% ogółu surowca.
Wymiana handlowa pomiędzy Polską, a Indiami ciągle wzrasta. W 2016 roku obroty handlowe pomiędzy tymi krajami wzrosły aż 25% i wyniosły 2,77 mld USD, osiągając najwyższy od 6 lat poziom.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych.
reklama reklama

RSS Module