19.9°C

30 czerwca 2020 r. upływa termin składania Informacji o nabyciu surowca tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe.
Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego w roku 2020 r. można składać do dnia 25 maja.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie będzie wyciągał konsekwencji w przypadku niedotrzymania terminu złożenia Informacji przez producentów surowca tytoniowego. Niemniej jednak, jeśli istnieje taka możliwość Informacja o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego powinna zostać przesłana.
– Potrzebna jest poprawa współpracy producentów wyrobów tytoniowych z plantatorami tytoniu. Oczekuję też od koncernów konkretnych propozycji zwiększenia kontraktacji polskiego tytoniu – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z przedstawicielami koncernów tytoniowych.
Na plantacjach produkcyjnych tytoniu w południowych województwach zanotowano znaczny udział roślin porażonych wirusem TMV wywołującym mozaikę tytoniową. W dalszej części sezonu wegetacyjnego można spodziewać się rozprzestrzeniania wirusa i nasilenia występowania choroby na plantacjach.
Producenci, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie mogą składać wnioski o pomoc. Nabory wniosków potrwają od 1 sierpnia do 14 sierpnia br.
W dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin składania informacji o nabyciu surowca tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe.
15 maja 2019 r. upływa termin składania informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.
Producenci surowców tytoniowych mają czas do 15 maja br. na złożenie informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego.
Od 14 do 25 stycznia 2018 r. producenci świń i tytoniu spełniający określone kryteria (m.in. brak zapłaty za sprzedane świnie lub tytoń związane z upadłością kupującego), będą mogli składać wnioski o pomoc finansową – informuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
reklama

RSS Module