fbpx
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, która będzie obowiązywać w I kwartale 2023 roku.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, które będą obowiązywać w zbliżającym się III kwartale 2022 roku.
KRUS wraz z MRiRW poinformowały o podjęciu decyzji o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opublikowała dane dotyczące wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r.

Rzuć na to okiem!