SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

19.4°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Jak przypomina Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), upływa termin składania wniosków mija z dniem 15 maja 2018 r o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego.
Chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, Polska ma bogate tradycje związane z uprawą tytoniu i zaliczana jest do grona pięciu głównych producentów tej rośliny w Unii Europejskiej. Polska znajduje się wśród krajów, które łącznie dostarczają na rynek 85% ogółu surowca.
reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail