14,7°C

reklama
reklama
Nowe rozwiązania w ustawie o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi mają zapewnić większą ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.
21 sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. W ustawie zawarto rozwiązania, które mają na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami.
Z dniem 1 listopada 2021 r. mają wejść w życie nowe rozwiązania, które, jak zapewnia minister rolnictwa Grzegorz Puda, ograniczą nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zmienione przepisy mają pod tym względem zapewnić ochronę rolnikom.
Wchodząca w życie 2 lipca br. ustawa licznikowa jest w ostatnim czasie jedną z największych zmian w polskim prawie energetycznym. Nowe przepisy umożliwią między innymi odbiorcom energii korzystanie z funkcji inteligentnych liczników zdalnego odczytu.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. Wprowadzane rozwiązania mają zachęcić do tworzenia tych podmiotów na obszarach wiejskich oraz ułatwić funkcjonowanie tym istniejącym. Jakie są najważniejsze rozwiązania projektu ustawy?
Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają między innymi zapewnić korzystne dla odbiorców o tzw. stabilnym profilu zużycia energii, zmiany w naliczaniu opłaty mocowej.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wyrobach winiarskich. Nowe rozwiązania mają między innymi uprościć i ujednolicić wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Delegaci samorządu rolniczego podnoszą problem związany z sytuacjami, kiedy hodowane zwierzęta są chore lub po przebytej kuracji, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i konieczne jest dokonanie uboju i utylizacji zwierzęcia. Ze względu na podane leki i czas karencji, mięso w takich przypadkach nie nadaje się do sprzedaży i dalszego wprowadzenia na rynek mięsa wołowego.
Planowane jest wprowadzenie dodatkowej opłaty pobieranej przy zakupie olejów w postaci zwrotnej kaucji. Zwrot byłby jednak możliwy tylko w sytuacji, gdy użytkownik odda w punkcie sprzedaży taką samą ilość zużytego oleju w ściśle określonym terminie. Wzbudza to pewne zaniepokojenie wśród rolników, którzy mogą mieć problem z dotrzymaniem terminów, a przez to de facto zapłacą więcej za olej.
Dzierżawa pozostaje podstawową formą zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Przedłużone zostało wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 30 kwietnia 2026 r.

RSS Module