16.2°C

partnerzy:

reklama
Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa o wyjaśnienie kwestii związanej z utylizacją martwych dzików, odnajdowanych przez rolników na swoich polach. Obowiązujące przepisy nakazują bowiem w takim przypadku utylizację zwierzęcia na własny koszt.
Kto w 2017 roku świadczył będzie usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich? 11 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2017 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama

RSS Module