fbpx
W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, 3 listopada 2023 roku, odbyła się konferencja dotycząca Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.
Szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk ogłosił podczas dzisiejszej konferencji prasowej w MRiRW, że Polska oficjalnie przekazuje dziś do Komisji Europejskiej zmieniony projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.
Podczas posiedzenia sejmowej komisji, unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski wypowiedział się na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Komisarz ocenił, że plan został bardzo dobrze przygotowany, zaznaczając, że do końca czerwca może jeszcze ulec zmianie.
Obecnie trudno ocenić jak będzie wyglądać sytuacja w rolnictwie w perspektywie najbliższych miesięcy – szalejące ceny nawozów oraz inflacja najwyższa w Unii Europejskiej nie napawa optymizmem, do tego dochodzi problem dostępności np. nawozów. To przypomina lata osiemdziesiąte XX wieku... 
Uchwała w sprawie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 została podjęta 14 grudnia 2021 roku przez Radę Ministrów.
W ambitnych planach Komisji Europejskiej co do nowej Wspólnej Polityki Rolnej zabrakło głosu rozsądku i głosu rolników. Obecnie na etapie wdrażania Krajowych Planów Strategicznych niewiele da się już zrobić – uważają eksperci.
Pierwszego dnia posiedzenia ministrowie zaakceptowali kompromisowe ustalenia w zakresie reformy WPR na lata 2023-2027. Ustalenia te są wynikiem trójstronnych negocjacji pomiędzy Radą UE, Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim.
Trwają negocjacje dotyczące nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Najważniejszym celem posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się 26-27 maja br., było wypracowanie kompromisowych ustaleń w zakresie reformy WPR po 2022 r.
– W trwających negocjacjach z Parlamentem nie będziemy popierać tych propozycji Parlamentu, które utrudniać będą przygotowanie i wdrażanie planów strategicznych WPR oraz zwiększą obciążenia dla rolników i administracji krajowych – powiedział minister Grzegorz Puda podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH, które odbyło się w Brukseli 22-23 marca br.
Pogoń za zwiększaniem skali produkcji, dążenie do koncentracji i globalizacji całego sektora rolno-spożywczego doprowadzi za kilkanaście lat do sytuacji, w której rolnictwo będzie domeną jedynie dużych koncernów. Małe gospodarstwa rolne nie będą miały racji bytu – uważa komisarz ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Janusz Wojciechowski.