fbpx
Zakup gruntów to istotna inwestycja, niezależnie od ich rodzaju. Mogłoby się wydawać, że zakup ziemi rolnej jest zarezerwowany wyłącznie dla rolników, jednak współczesne prawo posiada odstępstwa od tej reguły. W takim razie kto może kupić ziemię rolną i jakie warunki trzeba spełnić? Zapraszamy do lektury.
Krajowa Rada Izb Rolniczych skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo przedstawiające problem licytacji komorniczych. Izba wystąpiła z postulatem zmian przepisów, które umożliwiałyby komornikom sprzedaż nieruchomości rolnych każdemu biorącemu udział w licytacji nieruchomości.
Czy ziemia pozyskana z budów, traktowana jako odpad, zawsze wymaga od rolników uzyskania pozwolenia na odzysk? Odpowiedzi na zgłaszane przez rolników wątpliwości udzielił resort środowiska.
„Więcej ziemi dla rolników” to centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa podjęta w MRiRW.
Oszustki podpisywały umowy przedwstępne pobierającym przy tym zadatki w różnych wysokościach. To matka i córka, któe oferowały sprzedaż gruntu zainteresowanym osobom bez zamiaru sfinalizowania transakcji.
Resort rolnictwa wypowiedział się na temat proponowanych przez izby rolnicze zmian w zasadach przetargów ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zmiany miałyby na celu stworzenie mechanizmu preferencji dla młodych rolników posiadających zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości wydłużenia umowy dzierżawy powyżej 3 lat.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rząd chce przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.
W podpoznańskim Bolechowie Archidiecezja Poznańska kupiła 100 hektarów ziemi za 15 mln zł. Grunty pochodzą z likwidowanej spółdzielni rolniczej.
Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o przedłużeniu zakazu sprzedaży ziemi. Rząd planuje przedłużyć zakaz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kolejnych pięć lat. Obecny zakaz sprzedaży ziemi ma wygasnąć w kwietniu 2021 r.
CloudFerro, dostawca innowacyjnych usług przetwarzania w chmurze, ogłasza wyniki konkursu „Seize the beauty of our planet” na najpiękniejsze zobrazowania Ziemi z platformy CREODIAS.